Atenție Acest site utilizeaza Cookies.
Acceptand cookie-urile, veti putea naviga in cele mai bune conditii.

POR2.2

INVITAȚIE DE PARTICIPARE


la procedura competitivă de atribuire a contractului de achiziție servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și servicii de consultanță în domeniul managementului proiectuluiINFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ


Denumire solicitant: SOPHIA 2004 SRL

Adresă: sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, nr. 36A, DN 28, cod 707410 județ Iași, Romania

CUI: RO16801404

Nr. din Registrul Comerțului: J22/2031/2004

Telefon/Fax: 0332 418 218

E-mail: [email protected]Titlu Proiect: “Construire hală de producție SOPHIA 2004 SRL”


Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016


Obiectul: servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului

Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului si sediul achizitorului


Tip și durată contract: contract de servicii, durata contractului începe de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului, dar nu înainte de data achitării contravalorii serviciilor prestate


Valoarea estimată: 450.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează


Serviciile de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri vor fi plătite doar în situația în care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2, Apelul de proiecte POR/694/2/2, PI 2.2-IMM-Relansare


Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2020 ora 13.00

Data deschiderii ofertelor: 03.03.2020, ora 11.00


Adresa la care se transmit/ deschid ofertele: sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, nr. 36A, DN 28, cod 707410 județ Iași, Romania

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura:

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele și să completeze documentele prevăzute în documentația Specificații tehnice și Formulare care însoțesc prezenta invitație de participare.


Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SOPHIA 2004 SRL, sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, nr. 36A, DN 28, cod 707410 județ Iași, Romania, prin fax 0332 418 218 sau e-mail: [email protected] persoana de contact: ANCA RUSU- Director Dezvoltare SOPHIA 2004 SRL, Telefon/Fax: 0799012581/ 0332 418218, E-mail: [email protected]SOPHIA 2004 SRL

Administrator,

GEORGESCU ANAMARIA CLAUDIADescarca Specificații tehnice_consultanță_invitatie participare.pdf

Descarca Formulare_POR_2.2_invitatii de participare.docx